MİSEL İLE KOMPOST HAZIRLAMA YÖNERGESİ

SAKLAMA KOŞULLARI:

Tohumlarınızı Buzdolabınızın Sebzelik ve Meyvelik bölümünde +2 ile +4 C dereceleri arası sıcaklıkta 2 ay süre ile muhafaza edebilirsiniz. 

EKİM İÇİN YAPACAĞINIZ HAZIRLIKLAR:

– Büyük bir kazanda suyu 100 C derece’ye gelinceye kadar kaynatınız. Lütfen odun Ateş’i kullanmayınız. Kaynama için Odun Ateş’i yeterli ısıyı veremeyeceği için yeterli olmamaktadır.


– Su kaynadıktan sonra içerisine samanı yada pamuğu koyunuz malzeme ile su 100 C derece’ye ulaştığı andan itibaren 90 dakika süreyle daha kaynatınız. Lütfen bu süreye DİKKAT ediniz.

– Samanı yada pamuğu temiz bir naylon örtü üzerine çıkararak suyunu süzerek soğumaya bırakınız.

– Kaynayan malzemeler ELİNİZLE SICAKLIĞINI HİSSETMEYECEĞİNİZ kadar soğuduğunda ve tüm suyu süzüldüğü Zaman poşetlemeye geçebilirsiniz. Bu sıcaklık 20 C derece ve altı olmalıdır.


– 30 x 70 boyutlarında şeffaf poşetlere (Şeker poşeti kullanabilirsiniz) 30 adet tırnak büyüklüğünde delikler açınız. Delikleri deleceğiniz aparatlar lütfen steril olsun. Örneğin alkol ile sterilize edebilirsiniz.


– Delikli poşetlere 10 – 12 santim ya da 5 – 6 parmak kalınlığında samanı yayıyoruz ve zamanın içine bir avuç tohumu her yere eşit miktarda dağıtılacak şekilde serpiştiriyoruz. Sonra tekrar 10 – 12 santim ya da 5 – 6 parmak kalınlığında samanı yayıyoruz ve tekrar tohumluyoruz. Her kata bu ekimi yapıyoruz. Bu işlemi poşet dolana kadar devam ediyoruz. Arada poşeti sıkıştırabilirsiniz. Poşetlerin ağızlarını sıkıştırıp bantlıyoruz veya düğüm atarak kapatıyoruz. 

– Poşetlerin ağızlarını sıkılaştırıp bantlayınız.


Karanlık bir ortamda, 23 C derece sıcaklığında takribi yaklaşık olarak 15 gün boyunca hiçbir şey uygulamadan kompostu bekletiyoruz. Tüm bu süreç Hobby kitimizin tamamen beyazlamasına kadar sürecek bir süreçtir. İlk evrede kesinlikle ışık olmayacak, oda zifiri karanlık olmalıdır.

Beyazlayan kompostların üzerinde birikmeye başlayacak olan sarımtırak sulanmalar neticesinde sarımın bittiğini anlamış olacağız. (Tüm bu süreç Kompostlarınızın beyazlamasına kadar sürecek bir süreçtir.) Kompostlarınız tamamen beyazladığında, yani Kompostlarınız sarımını tamamladığında, artık 2.Evre’ye yani bakım aşamasına geçilecektir. Kompost Pastörizasyonu şöyle yapılır. Çoğu kişilerdeki öngörü pastörizasyon süresi ve sıcaklığı yeterli ise iyi, daha fazlası ise daha da iyidir anlayışı vardır. Pastörizasyon işlemi 100°C de 90 dakika yeterli olacaktır. Sıcaklık kesinlikle 110°C üzerine çıkmamalıdır. Genellikle 100°C üzerinde 90 dakikadan fazla tutulmamalıdır. Soğutulması 12 -20 saat içinde 25°C ye kadar yavaş yavaş olmalıdır. Uygun koşullarda, bu derecelerde çoğu bakteriler, virüsler, haşereler ve yumurtaları yaşayamaz Trichoderma gibi mantarların yok edilmesi için 80-90°C gibi daha yüksek sıcaklıklara çıkılması gerekmektedir. Süreden önce kullanılan pastörizasyon tekniği daha önemlidir.


1. Buhar yöntemi; saman ilk önce ıslatılmalıdır. Bu ıslatma işlemi kullanılan hammaddeye göre zor olabilir fakat kesinlikle 48 saati geçmemelidir. Daha fazlası hammaddeyi çürüteceği için PH dengesini bozarak pastörizasyonun imkânsız hale gelmesine neden olur. Isının her hammaddenin merkezine kadar dalga dalga yayılarak işlemesi uzun süre alabilir. Bundan dolayı hammaddenin pastörize tankının içerisinde, otomatik olarak karıştırılarak pastörize edilmesi ve daha sonra torbalanması daha uygun olabilir. Torbadaki kompostun buharla pastörizasyonu 55°C de 4 saat de mümkün olmaktadır. Kullanılan tekniğe göre süre ayarlanabilir.


2. Haşlama (Sıcak Su içine Daldırma) yöntemi; hammadde su içerisinde 100°C de 90 dakika tutulmalıdır. Hammaddenin sıcak suya ilavesinden önce 100°C.’lık sıcak suyla ıslatılarak üzerinde mevcut mum tabakasının erimesi sağlanır. Hammaddenin kullanılan tankın içerisine parça parça ilave edilmelidir. Uygulama esnasında hammadde sıcaklığı kesinlikle 100°C altına hiç bir zaman düşmemelidir. Hammadde tankın içerisinde 90 dakikadan fazla tutulduğunda anaerobik üreme olacağından, bu süre kesinlikle geçilmemelidir. Hammadde su içerisinde olduğundan, ısı kısa sürede dalga dalga merkeze kadar aynı sıcaklıkta olacaktır. Su ateş veya buharla ısıtılabilir. Bu tekniğin olumsuz tarafı çok miktarda suyun heba edilmesidir.


3. Soğuk Pastörizasyon yöntemi: Sönmüş kireç çözeltisi içerisinde saman veya benzeri hammaddeler 12-24 saat bekletilerek pastörize edilir. Kireç konsantrasyonu 200 lt havuz içerisinde bir çift el dolusu kireç (yaklaşık 1,5 kg) miktarı yeterlidir. Havuz içerisindekiler çözelti yüzeyinin üzerine çıkmaması için önlem alınmalıdır. 16-18 saatlik soğuk pastörizasyon yeterli olabilmektedir. Bundan daha fazla süre lime dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabilmektedir. Pastörizasyondan sonra havuz içerisindekiler çözeltiden süzülür ve torbalara doldururken mantar miseli her bir torbaya eşit olarak karıştırılır. Sönmüş Kireç; kireç taşının (Kalsiyum karbonat) yanarak Kalsiyum Hidroksite dönüşmesiyle oluşur. Kalsiyum, %95-96, magnezyum %10’dan düşük oranda olmalıdır. Yüzde ondan fazla magnezyum oranı mantarın üremesini durdurabileceği için kullanılmaz. Dolomit kireci veya Tarımsal kireç magnezyum oranı yüksek ise kullanılmamalıdır. Magnezyum mantar misellerini öldürmektedir. Alçı genellikle dengeleyici olarak kullanıldığı ve PH değerini dengelediği için pastörizasyon amaçlı kullanılmaz. Çamaşır suyu kullanılabilir. Hammaddeniz yüksek konsantrasyonlu çözelti solüsyonu içerisinde 12-24 saat bekletilir, süzülür ve torbalara dağıtılır. Hammaddeniz torbalara dağıtılırken mantar miseliniz torbalara ilave edilir. Elenmiş Odun Külü Pastörizasyon yöntemi; 200 lt plastik bidonun 150 lt su ile doldurulur. 1.25 kg Sönmüş Kireç ve 4.24 kg Elenmiş odun külü ilave edilir ve karıştırılır. Çözeltinin PH’ı 11 oranında olmalıdır. 35 kg saman bidona ilave edilir. Saman tamamen çözelti içerisine gömülerek yaklaşık 16 saat bekletilir. Nemli saman (%73) torbalara dağıtılır. Her bir torba için ağırlığının % 3 oranında mantar misel ilave edilir. Mantar Üretiminde Kullanılan Kireç Çeşitleri: Kalsiyum karbonat (Lime Stone) – Kalsiyum karbonat (CaCO3), sanayide, farklı malzemelerin üretiminde ve tarımda kullanılır. Genellikle boyacılar Tarafından da kullanılır. Quicklime kimyasal kalsiyum oksit (kimyasal Bileşik formülü CaO) PH >12. Kireç taşının yüksek sıcaklığa bırakılmasıyla elde edilir. Sönmüş kireç değildir. Alçı yöntemi – PH nötraldir. Alçı tavan ve Tavan süsleri yapılmasında kullanılan bu cins alçı, su ile karıştırılırsa en geç yarım saat içinde donmaktadır. Dikkatli ve hızlı olunuz. Kalsiyum hidroksit – Kalsiyum hidroksit (Kimyasal formülü Ca(OH)2 ), sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Suda çözündüğünde hamurumsu görüntü veren bir alkalidir. Geleneksel adı sönmüş kireç, kostik kireç veya hidratik kireçtir. PH >12 olanlar alkalidir. Mantar kompostonun soğuk dezenfeksiyonunda kullanılır. Magnezyum oranı %10 un altında olmalıdır. Yüksek oranda magnezyum mantar miseli satımında ve üremesine olumsuz bir etkiye sahiptir. Tarımsal Kireç – Kalsiyum karbonat PH 8 olanlar PH’ı düzenlemek için kullanılır. Teknik Özellikleri; PH değeri 12-14 olup, magnezyum oranı yüzde 10’un üzerinde olanlar soğuk pastörizasyon için kullanılmaz. Çünkü mantar miselini öldürücü etkiye sahiptir. 2. Evrede Kompost ve Mantarın bekletilen ortamın sahip olması gereken iklimsel koşullar ne olmalıdır?

1. Ortam Aydınlatma

2. Ortam Isısı

3. Ortam bağıl Nemi

4. Ortam Havalandırması Başlıkları daha da ayrıntılı inceleyecek olursak şöyle açıklayabiliriz.


Aydınlatma: Ortam aydınlatması günlük olarak her gün 10 – 12 saat arası bir süre boyunca (gündüz saatlerinde) boru tipi beyaz flüoresan ışık ile aydınlatılmalıdır. Flüoresandan başka ışık kullanılması tavsiye edilmez. Flüoresan ışığı hariç başka hiçbir ışık kullanılamaz. Hazırladığınız kompost kesinlikle gün ışığı görmemelidir. Gün ışığının öldürücü etkisi mevcuttur.


Isı: Mantarlar taslak yani Pin oluşturmaya başladığında oda ısısı 16-17°C’ye indirilmelidir. Ortam ısısı 16 – 17 C derede sabit tutulmalıdır. Kompost bu ısıda muhafaza edilmelidir. Daha düşük ortam ısılarında Mantarların büyümesi yavaşlar; hatta büyüme durur. Daha yüksek ortam ısılarında kurumalar meydana gelmektedir. Mantarımızın bünyesinde %93 oranında su bulunmaktadır. Bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.


Havalandırma: Bu evrede mutlaka iyi bir ortam havalandırması yapılmaya başlanmalıdır. Her canlı gibi Mantar da taze oksijenli hava ile nefes almak ister. Çünkü mantarlar büyüdükçe ve çoğaldıkça oksijen ihtiyacı artar dolayısıyla havalandırma sıklaştırılır. Örneğin fan ile her yarım saatte iki dakikalık bir havalandırma mutlaka yapınız. Havalandırmanın düzgün olmadığı durumlarda şekil bozuklukları ve büyüme esnasında sıkıntılar çıkmaktadır. Mantarlar büyüdükçe havalandırma ihtiyacı artar dolayısıyla havalandırma sıklaştırılır.


Nem: Hazırladığınız kompostun deliklerini nemlendirecek şekilde sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki defa sulama yapılarak deliklerin nemlenme ihtiyacı karşılanmalıdır. Hobby kitlerinin üstünden fiskeyle bile sulama yapabilirsiniz. Mantarlarınız takribi 10 – 15 gün içinde çıkacaktır. Mantarlar büyüdükçe sulama günde bir defa ya indirilecektir. Buna lütfen dikkat ederek riayet ediniz. 


Toplanacak hale gelen mantarlarınız 10 – 12 cm büyüklüğünde olmalı. Mantarlarınız avucunuzun içi kadar büyüdüğünde artık toplayanabilir. Hasat aşamasına gelmiş mantarlarımız nasıl toplanacak? Sol elinizle kökünden tutacaksınız ve sağ eliniz ile Mantarı kökü ile birlikte çekip alacaksınız. Mantarı kökü ile birlikte koparınız. Kompost içinde kalan kökler bozulmaya ve çürümeye sebep olacağı için komposttan uzaklaştırılmalıdır. Her İstiridye Mantar kompost’undan iklimsel koşulları yerine getirmeniz durumunda ortalama 4-5 kg civarında istiridye mantarı çıkacaktır. Verim elbette sağladığınız iklimsel şartlara bağlı olarak artabilir de azalabilirde. Hasat süresi 60 – 70 güne tekabül etmektedir. 


TOPLAMA Mantarlarınız avuç içi büyüklüğüne veya avuç içi boyutlarına geldiğinde artık toplayabilirsiniz. Lütfen Mantarı kökü ile birlikte koparınız. Tüm demeti küçük büyük topluca koparacaksınız. Kompost içinde Kökleri bırakırsanız; içinde kalan kökler bozulmaya ve çürümeye sebep olacağı için kökleri mutlaka çıkartınız ve yetiştirme odasından uzaklaştırdınız.


UYARILAR Mantar yetiştireceğiniz ortam temiz bir ortam olmalıdır. Ortamda kesinlikle tahta ve ahşap ürünü bulundurulmamalıdır. Karton ve kâğıt türevi ürün bulundurmayınız. Yeşil küf sebebi olabilecek gıdalardan uzak bir yer tercih ediniz. İlk Evrede kesinlikle ışık açmayınız ve ışıklandırmayınız. Zifiri karanlık tercihimizdir. İlk Evrede Kompost üzerine kesinlikle su verilmeyecektir. Kompostlar su ile kesinlikle temas ettirilmeyecektir. Mantarlarınızı pişirirken saplarını kullanmanız durumunda biraz sert kaçabilir.

Buna da Göz Atın

mantar kompost

Kompost Yapımında Soğuk Pastörizasyon Uygulaması

Soğuk Pastörizasyon Uygulaması Tarım ürünlerinin sofralara gelene kadar birçok kimyasala maruz kalması ve yıkanmasına rağmen …

Bir yorum

  1. Tarf için teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.